GRANTEX®

Ett miljövänligt membran tillverkat av polyester 🌲

 

GRANTEX® är Graninges eget vattenavvisande membran som är fritt från PFAS och andra miljöfarliga ämnen. Membranet är tillverkat av polyester och det andas, transporterar bort fukt och är vattenavvisande tack vare en fysikalisk-kemisk process som gör att vattenmolekylerna helt enkelt pressas mot utsidan av materialet.

 

Mer om hur GRANTEX® fungerar:

Förmågan att andas och transportera bort fukt uppstår genom en unik fysikalisk-kemisk process. Själva membranet är grundläggande uppbyggt av väte, syre och kol som utgör långa molekylära kedjor där skillnaderna mellan positiva och negativa laddningar är minimala.

Vattenmolekylen har i sin tur en pol (på syre) som har en negativ laddning. När vattenmolekylen kommer i kontakt med membranet dras den till kolmolekylerna på den positivt laddade sidan, precis som en magnet attraherar järn. Den fastnar dock inte på samma sätt som med en magnet, utan fortsätter och migrerar till nästa molekyl och omedelbart lämnar vattenmolekylen membranet på den andra sidan.

Att den enskilda vattenmolekylen alltid följer samma färdriktning beror på att det på insidan av membranet, det vill säga inuti skon, är varmare och fuktigare än på utsidan. Eftersom alla system alltid kommer att sträva efter att kompensera för en tryckskillnad kommer vattenmolekylen således obevekligt att ”pressas” mot enda möjliga riktningen, mot utsidan. Detta gäller även om membranet är blött på utsidan och når 100% luftfuktighet, eftersom temperaturen inuti alltid kommer att vara högre än på utsidan.